CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Chính sách bảo mật
(Privacy Policy)

(English below)

Cập nhật lần cuối: ngày 06 tháng 06 năm 2021

Chính sách quyền riêng tư này mô tả các chính sách và thủ tục của LabVN về việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin của Quý khách khi Quý khách sử dụng Dịch vụ, đồng thời cho Quý khách biết về các quyền riêng tư của Quý khách và cách mà luật pháp bảo vệ Quý khách.

LabVN sử dụng dữ liệu Cá nhân của Quý khách để cung cấp và cải thiện Dịch vụ. Bằng việc sử dụng Dịch vụ, Quý khách đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin theo Chính sách quyền riêng tư này.

1. Các định nghĩa

Vì mục đích của Chính sách quyền riêng tư này:

 • Tài khoản có nghĩa là một tài khoản duy nhất được tạo để Quý khách truy cập Dịch vụ của LabVN hoặc các phần của Dịch vụ của LabVN.
 • LabVN (được gọi là “Công ty”, “Chúng tôi”, “LabVN” hoặc “Của LabVN” trong Thỏa thuận này) là trang web labvn.net, có địa chỉ tại Khu Dân Cư Vĩnh Lộc, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh 71914.
 • Cookie là các tệp nhỏ được trang web đặt trên máy tính, thiết bị di động hoặc bất kỳ thiết bị nào khác của Quý khách, chứa thông tin chi tiết về lịch sử duyệt web của Quý khách trên trang web đó trong số nhiều mục đích sử dụng.
 • Quốc gia đề cập đến: Việt Nam.
 • Thiết bị có nghĩa là bất kỳ thiết bị nào có thể truy cập Dịch vụ như máy tính, điện thoại di động hoặc máy tính bảng kỹ thuật số.
 • Dữ liệu Cá nhân là bất kỳ thông tin nào liên quan đến một cá nhân được xác định hoặc nhận dạng được.
 • Dịch vụ đề cập đến: Trang web (hoặc Website).
 • Nhà cung cấp dịch vụ có nghĩa là bất kỳ thể nhân hoặc pháp nhân nào xử lý dữ liệu thay mặt cho Công ty. Nó đề cập đến các công ty bên thứ ba hoặc các cá nhân được Công ty thuê để hỗ trợ Dịch vụ, cung cấp
 • Dịch vụ thay mặt cho Công ty, thực hiện các dịch vụ liên quan đến Dịch vụ hoặc hỗ trợ Công ty phân tích cách Dịch vụ được sử dụng.
 • Dịch vụ Truyền thông Xã hội của bên thứ ba đề cập đến bất kỳ trang web nào hoặc bất kỳ trang web mạng xã hội nào mà qua đó Người dùng có thể đăng nhập hoặc tạo tài khoản để sử dụng Dịch vụ.
 • Dữ liệu sử dụng đề cập đến dữ liệu được thu thập tự động, được tạo ra bởi việc sử dụng Dịch vụ hoặc từ chính cơ sở hạ tầng Dịch vụ (ví dụ: thời lượng của một lượt truy cập trang).
 • Trang web (Website) về LabVN, truy cập tại: https://labvn.net/
 • Quý khách có nghĩa là cá nhân truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ, hoặc công ty hoặc pháp nhân khác thay mặt cho cá nhân đó đang truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ, nếu có.

2. Tuyên bố về quyền riêng tư

Đây là Tuyên bố về Quyền riêng tư của website https://labvn.net/.

Trang này được điều hành và duy trì bởi LabVN, là bên kiểm soát việc xử lý tất cả các dữ liệu cá nhân được thu thập thông qua trang web này.

Chân thành cảm ơn quý khách hàng đã chọn trở thành khách hàng của LabVN. LabVN cam kết bảo mật thông tin cá nhân và quyền riêng tư của quý khách hàng.

LabVN muốn mang đến cho quý khách hàng các trải nghiệm tuyệt vời nhất có thể.

LabVN sử dụng các thông tin mà quý khách hàng chia sẻ với LabVN để giúp dịch vụ của LabVN và trải nghiệm của quý khách hàng trở nên tốt hơn.

Tuyên bố về Quyền riêng tư này nhằm mục đích giúp quý khách hàng hiểu rõ về cách LabVN có thể sử dụng dữ liệu cá nhân của quý khách hàng, nỗ lực của LabVN trong việc bảo vệ dữ liệu của quý khách hàng và các tùy chọn mà quý khách hàng có để kiểm soát dữ liệu cá nhân và bảo vệ quyền riêng tư của quý khách hàng.

Khi quý khách hàng truy cập trang web của LabVN để mua sản phẩm hoặc sử dụng bất kỳ dịch vụ nào của LabVN, điều đó có thể được hiểu là quý khách hàng đang tin tưởng LabVN.

LabVN đánh giá cao và trân trọng việc quý khách hàng cung cấp thông tin cá nhân cho LabVN. Vì thế LabVN cam kết thực hiện chính sách bảo mật thông tin cá nhân của quý khách hàng một cách nghiêm túc.

Trong thông báo về quyền riêng tư này, LabVN cố gắng giải thích cho quý khách hàng về thông tin mà LabVN sẽ thu thập, cách mà LabVN sử dụng thông tin đó và quý khách hàng có những quyền gì liên quan đến thông tin đó theo cách rõ ràng nhất có thể.

LabVN hy vọng quý khách hàng dành chút thời gian để đọc kỹ vì thông báo này rất quan trọng.

Nếu có bất kỳ điều khoản nào trong thông báo bảo mật này mà quý khách hàng không đồng ý, quý khách hàng có thể ngừng sử dụng dịch vụ của LabVN ngay lập tức (và LabVN chân thành xin lỗi vì những bất tiện mà LabVN gây ra cho quý khách hàng)

Thông báo về quyền riêng tư này áp dụng cho tất cả thông tin được thu thập thông qua dịch vụ của LabVN, cũng như bất kỳ dịch vụ, bán hàng, tiếp thị hoặc sự kiện liên quan nào.Vui lòng đọc kỹ thông báo bảo mật này vì nó sẽ giúp quý khách hàng hiểu những gì LabVN làm với thông tin mà LabVN thu thập.

Tuyên bố về Quyền riêng tư này có thể được thay đổi theo thời gian. Quý khách hàng nên thường xuyên xem lại Tuyên bố về Quyền riêng tư để biết những thay đổi có thể có.

Tuyên bố về Quyền riêng tư này đã được thay đổi lần cuối vào 06/06/2021.

3. Thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân của Quý khách

3.1. Các loại dữ liệu được thu thập

Dữ liệu cá nhân

Trong khi sử dụng Dịch vụ của LabVN, LabVN có thể yêu cầu Quý khách cung cấp cho LabVN một số thông tin nhận dạng cá nhân có thể được sử dụng để liên hệ hoặc nhận dạng Quý khách. Thông tin nhận dạng cá nhân có thể bao gồm, nhưng không giới hạn ở:

 • Địa chỉ email
 • Họ tên
 • Số điện thoại
 • Địa chỉ (số nhà, tên đường, phường/xã, quận/huyện, thành phố/tỉnh, quốc gia, mã ZIP)
 • Dữ liệu sử dụng

Dữ liệu sử dụng

Dữ liệu sử dụng được thu thập tự động khi sử dụng Dịch vụ.

Dữ liệu sử dụng có thể bao gồm thông tin như địa chỉ Giao thức Internet trên thiết bị của Quý khách (ví dụ: địa chỉ IP), loại trình duyệt, phiên bản trình duyệt, các trang Dịch vụ của LabVN mà Quý khách truy cập, ngày và giờ truy cập của Quý khách, thời gian trên các trang đó, thiết bị duy nhất số nhận dạng và dữ liệu chẩn đoán khác.

Khi Quý khách truy cập Dịch vụ bằng hoặc thông qua thiết bị di động, LabVN có thể tự động thu thập một số thông tin nhất định, bao gồm, nhưng không giới hạn, loại thiết bị di động Quý khách sử dụng, ID duy nhất trên thiết bị di động của Quý khách, địa chỉ IP của thiết bị di động của Quý khách, Điện thoại di động của Quý khách hệ điều hành, loại trình duyệt Internet di động Quý khách sử dụng, số nhận dạng thiết bị duy nhất và dữ liệu chẩn đoán khác.

LabVN cũng có thể thu thập thông tin mà trình duyệt của Quý khách gửi bất cứ khi nào Quý khách truy cập Dịch vụ của LabVN hoặc khi Quý khách truy cập Dịch vụ bằng hoặc thông qua thiết bị di động.

Thông tin từ Dịch vụ truyền thông xã hội của bên thứ ba

LabVN cho phép Quý khách tạo tài khoản và đăng nhập để sử dụng Dịch vụ thông qua các Dịch vụ truyền thông xã hội của bên thứ ba sau:

 • Google
 • Facebook
 • Twitter

Nếu Quý khách quyết định đăng ký thông qua hoặc cấp cho LabVN quyền truy cập vào Dịch vụ truyền thông xã hội của bên thứ ba, LabVN có thể thu thập dữ liệu cá nhân đã được liên kết với tài khoản của dịch vụ truyền thông xã hội bên thứ ba của Quý khách, chẳng hạn như tên của Quý khách, địa chỉ email của Quý khách, hoạt động của Quý khách hoặc Danh sách liên hệ của Quý khách được liên kết với tài khoản đó.

Quý khách cũng có thể có tùy chọn chia sẻ thông tin bổ sung với LabVN thông qua tài khoản Dịch vụ truyền thông xã hội của bên thứ ba.

Nếu Quý khách chọn cung cấp thông tin và Dữ liệu Cá nhân như vậy, trong quá trình đăng ký hoặc bằng cách khác, Quý khách đang cấp cho LabVN quyền sử dụng, chia sẻ và lưu trữ thông tin đó theo cách phù hợp với Chính sách quyền riêng tư này.

Theo dõi Công nghệ và Cookie

LabVN sử dụng Cookie và các công nghệ theo dõi tương tự để theo dõi hoạt động trên Dịch vụ của LabVN và lưu trữ một số thông tin nhất định.

Các công nghệ theo dõi được sử dụng là báo hiệu, thẻ và tập lệnh để thu thập và theo dõi thông tin cũng như cải thiện và phân tích Dịch vụ của LabVN. Các công nghệ LabVN sử dụng có thể bao gồm:

 • Cookie hoặc Cookie trình duyệt. Cookie là một tệp nhỏ được đặt trên Thiết bị của Quý khách. Quý khách có thể hướng dẫn trình duyệt của mình từ chối tất cả Cookie hoặc cho biết khi nào Cookie được gửi. Tuy nhiên, nếu Quý khách không chấp nhận Cookie, Quý khách có thể không sử dụng được một số phần của Dịch vụ của LabVN. Trừ khi Quý khách đã điều chỉnh cài đặt trình duyệt của mình để nó sẽ từ chối Cookie, Dịch vụ của LabVN có thể sử dụng Cookie.
 • Flash Cookie. Một số tính năng nhất định của Dịch vụ của LabVN có thể sử dụng các đối tượng được lưu trữ cục bộ (hoặc Flash Cookie) để thu thập và lưu trữ thông tin về tùy chọn của Quý khách hoặc hoạt động của Quý khách trên Dịch vụ của LabVN. Cookie Flash không được quản lý bởi cài đặt trình duyệt giống như cài đặt được sử dụng cho Cookie trình duyệt. Để biết thêm thông tin về cách Quý khách có thể xóa Flash Cookies, vui lòng đọc “Tôi có thể thay đổi cài đặt để vô hiệu hóa hoặc xóa các đối tượng được chia sẻ cục bộ ở đâu?” có tại đây.
 • Biểu tượng web. Một số phần nhất định trong Dịch vụ của LabVN và email của LabVN có thể chứa các tệp điện tử nhỏ được gọi là báo hiệu web (còn được gọi là gif rõ ràng, thẻ pixel và gif pixel đơn) cho phép Công ty, chẳng hạn, tính người dùng đã truy cập các trang đó hoặc đã mở email và để biết các số liệu thống kê trang web liên quan khác (ví dụ: ghi lại mức độ phổ biến của một phần nhất định và xác minh tính toàn vẹn của hệ thống và máy chủ).
 • Cookie có thể là Cookie “Liên tục” hoặc “Phiên”. Cookie liên tục vẫn còn trên máy tính cá nhân hoặc thiết bị di động của Quý khách khi Quý khách ngoại tuyến, trong khi Cookie Phiên sẽ bị xóa ngay khi Quý khách đóng trình duyệt web của mình.

LabVN sử dụng cả Cookie phiên và Cookie liên tục cho các mục đích được nêu dưới đây:Cookie cần thiết / thiết yếu

 • Loại: Cookie phiên
 • Được quản lý bởi: LabVN
 • Mục đích: Những Cookie này rất cần thiết để cung cấp cho Quý khách các dịch vụ có sẵn thông qua Trang web và cho phép Quý khách sử dụng một số tính năng của nó. Chúng giúp xác thực người dùng và ngăn chặn việc sử dụng gian lận tài khoản người dùng. Nếu không có các Cookie này, các dịch vụ mà Quý khách đã yêu cầu sẽ không thể được cung cấp và LabVN chỉ sử dụng các Cookie này để cung cấp cho Quý khách các dịch vụ đó.

Chính sách cookie / Cookie chấp nhận thông báo

 • Loại: Cookie liên tục
 • Được quản lý bởi: LabVN
 • Mục đích: Những Cookie này xác định xem người dùng có chấp nhận việc sử dụng cookie trên Trang web hay không.

Cookie chức năng

 • Loại: Cookie liên tục
 • Được quản lý bởi: LabVN
 • Mục đích: Những Cookie này cho phép LabVN ghi nhớ các lựa chọn Quý khách thực hiện khi Quý khách sử dụng Trang web, chẳng hạn như ghi nhớ chi tiết đăng nhập hoặc tùy chọn ngôn ngữ của Quý khách. Mục đích của những Cookie này là cung cấp cho Quý khách trải nghiệm cá nhân hơn và để tránh Quý khách phải nhập lại các tùy chọn của mình mỗi khi Quý khách sử dụng Trang web.

3.2. Sử dụng dữ liệu cá nhân của Quý khách

LabVN có thể sử dụng Dữ liệu Cá nhân cho các mục đích sau:

 • Để cung cấp và duy trì Dịch vụ của LabVN, bao gồm cả việc giám sát việc sử dụng Dịch vụ của LabVN.
 • Để quản lý Tài khoản của Quý khách: để quản lý đăng ký của Quý khách với tư cách là người dùng Dịch vụ. Dữ liệu Cá nhân Quý khách cung cấp có thể cung cấp cho Quý khách quyền truy cập vào các chức năng khác nhau của Dịch vụ khả dụng cho Quý khách với tư cách là người dùng đã đăng ký.
 • Đối với việc thực hiện hợp đồng: sự phát triển, tuân thủ và cam kết của hợp đồng mua bán các sản phẩm, mặt hàng hoặc dịch vụ Quý khách đã mua hoặc bất kỳ hợp đồng nào khác với LabVN thông qua Dịch vụ.
 • Để liên hệ với Quý khách: Để liên hệ với Quý khách qua email, cuộc gọi điện thoại, SMS hoặc các hình thức liên lạc điện tử tương đương khác, chẳng hạn như thông báo đẩy của ứng dụng di động về các bản cập nhật hoặc thông tin liên lạc liên quan đến các chức năng, sản phẩm hoặc dịch vụ đã ký hợp đồng, bao gồm các bản cập nhật bảo mật, khi cần thiết hoặc hợp lý để thực hiện chúng.
 • Để cung cấp cho Quý khách tin tức, ưu đãi đặc biệt và thông tin chung về hàng hóa, dịch vụ và sự kiện khác mà LabVN cung cấp tương tự như những sản phẩm mà Quý khách đã mua hoặc yêu cầu trừ khi Quý khách đã chọn không nhận thông tin đó.
 • Để quản lý các yêu cầu của Quý khách: Để tham dự và quản lý các yêu cầu của Quý khách với LabVN.
 • Đối với chuyển giao doanh nghiệp: LabVN có thể sử dụng thông tin của Quý khách để đánh giá hoặc tiến hành sáp nhập, giải thể, tái cơ cấu, tổ chức lại, giải thể hoặc bán hoặc chuyển nhượng một số hoặc tất cả tài sản của LabVN, cho dù là hoạt động liên tục hay là một phần của phá sản, thanh lý, hoặc thủ tục tương tự, trong đó Dữ liệu Cá nhân do LabVN nắm giữ về người dùng Dịch vụ của LabVN nằm trong số các tài sản được chuyển giao.
 • Cho các mục đích khác: LabVN có thể sử dụng thông tin của Quý khách cho các mục đích khác, chẳng hạn như phân tích dữ liệu, xác định xu hướng sử dụng, xác định hiệu quả của các chiến dịch khuyến mại và để đánh giá và cải thiện Dịch vụ, sản phẩm, dịch vụ, tiếp thị và trải nghiệm của Quý khách.

LabVN có thể chia sẻ thông tin cá nhân của Quý khách trong các trường hợp sau:

 • Với Nhà cung cấp Dịch vụ: LabVN có thể chia sẻ thông tin cá nhân của Quý khách với Nhà cung cấp Dịch vụ để theo dõi và phân tích việc sử dụng Dịch vụ của LabVN, để liên hệ với Quý khách.
 • Đối với việc chuyển giao kinh doanh: LabVN có thể chia sẻ hoặc chuyển giao thông tin cá nhân của Quý khách liên quan đến, hoặc trong quá trình đàm phán, bất kỳ việc sáp nhập, bán tài sản của Công ty, cấp vốn hoặc mua lại toàn bộ hoặc một phần hoạt động kinh doanh của LabVN cho một công ty khác.
 • Với các Chi nhánh: LabVN có thể chia sẻ thông tin của Quý khách với các chi nhánh của LabVN, trong trường hợp đó, LabVN sẽ yêu cầu các chi nhánh đó tuân theo Chính sách quyền riêng tư này. Các chi nhánh bao gồm công ty mẹ của LabVN và bất kỳ công ty con nào khác, đối tác liên doanh hoặc các công ty khác mà LabVN kiểm soát hoặc nằm dưới sự kiểm soát chung của LabVN.
 • Với các đối tác kinh doanh: LabVN có thể chia sẻ thông tin của Quý khách với các đối tác kinh doanh của LabVN để cung cấp cho Quý khách các sản phẩm, dịch vụ hoặc chương trình khuyến mãi nhất định.
 • Với người dùng khác: khi Quý khách chia sẻ thông tin cá nhân hoặc tương tác ở các khu vực công cộng với những người dùng khác, thông tin đó có thể được tất cả người dùng xem và có thể bị phân phối công khai ra bên ngoài. Nếu Quý khách tương tác với những người dùng khác hoặc đăng ký thông qua Dịch vụ truyền thông xã hội của bên thứ ba, các liên hệ của Quý khách trên Dịch vụ truyền thông xã hội của bên thứ ba có thể thấy tên, hồ sơ, ảnh và mô tả hoạt động của Quý khách. Tương tự, những người dùng khác sẽ có thể xem mô tả về hoạt động của Quý khách, giao tiếp với Quý khách và xem hồ sơ của Quý khách.
 • Với sự đồng ý của Quý khách: LabVN có thể tiết lộ thông tin cá nhân của Quý khách cho bất kỳ mục đích nào khác với sự đồng ý của Quý khách.

3.3. Lưu giữ dữ liệu cá nhân của Quý khách

Công ty sẽ chỉ lưu giữ Dữ liệu Cá nhân của Quý khách chừng nào cần thiết cho các mục đích được nêu trong Chính sách quyền riêng tư này.

LabVN sẽ lưu giữ và sử dụng Dữ liệu Cá nhân của Quý khách trong phạm vi cần thiết để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của LabVN (ví dụ: nếu LabVN được yêu cầu giữ lại dữ liệu của Quý khách để tuân thủ luật hiện hành), giải quyết tranh chấp và thực thi các thỏa thuận và chính sách pháp lý của LabVN.

Công ty cũng sẽ giữ lại Dữ liệu sử dụng cho các mục đích phân tích nội bộ. Dữ liệu sử dụng thường được lưu giữ trong một khoảng thời gian ngắn hơn, ngoại trừ khi dữ liệu này được sử dụng để tăng cường bảo mật hoặc để cải thiện chức năng của Dịch vụ của LabVN hoặc LabVN có nghĩa vụ pháp lý phải lưu giữ dữ liệu này trong khoảng thời gian dài hơn.

3.4. Chuyển dữ liệu cá nhân của Quý khách

Thông tin của Quý khách, bao gồm Dữ liệu Cá nhân, được xử lý tại các văn phòng điều hành của LabVN và ở bất kỳ nơi nào khác có trụ sở của các bên liên quan đến việc xử lý.

Điều đó có nghĩa là thông tin này có thể được chuyển đến – và duy trì trên – các máy tính nằm bên ngoài tiểu bang, tỉnh, quốc gia của Quý khách hoặc khu vực pháp lý khác của chính phủ, nơi luật bảo vệ dữ liệu có thể khác với luật pháp của Quý khách.

Sự đồng ý của Quý khách đối với Chính sách quyền riêng tư này, sau đó là việc Quý khách gửi thông tin đó thể hiện sự đồng ý của Quý khách đối với việc chuyển giao đó.

LabVN sẽ thực hiện tất cả các bước cần thiết một cách hợp lý để đảm bảo rằng dữ liệu của Quý khách được xử lý an toàn và phù hợp với Chính sách quyền riêng tư này và sẽ không có việc chuyển Dữ liệu Cá nhân của Quý khách cho một tổ chức hoặc một quốc gia trừ khi có các biện pháp kiểm soát thích hợp bao gồm bảo mật của Dữ liệu của Quý khách và thông tin cá nhân khác.

3.5. Tiết lộ dữ liệu cá nhân của Quý khách

Giao dịch kinh doanh

Nếu Công ty tham gia vào việc sáp nhập, mua lại hoặc bán tài sản, Dữ liệu Cá nhân của Quý khách có thể được chuyển giao.

LabVN sẽ cung cấp thông báo trước khi Dữ liệu Cá nhân của Quý khách được chuyển giao và trở thành đối tượng của Chính sách quyền riêng tư khác.

Thực thi pháp luật

Trong một số trường hợp nhất định, LabVN có thể được yêu cầu tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của Quý khách nếu luật pháp yêu cầu làm như vậy hoặc theo yêu cầu hợp lệ của cơ quan công quyền (ví dụ: tòa án hoặc cơ quan chính phủ).

Các yêu cầu pháp lý khác

Công ty có thể tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của Quý khách với thiện chí tin rằng hành động đó là cần thiết để:

 • Tuân thủ nghĩa vụ pháp lý.
 • Bảo vệ và bảo vệ các quyền hoặc tài sản của Công ty.
 • Ngăn chặn hoặc điều tra hành vi sai trái có thể xảy ra liên quan đến Dịch vụ.
 • Bảo vệ sự an toàn cá nhân của Người dùng Dịch vụ hoặc công chúng.
 • Bảo vệ khỏi trách nhiệm pháp lý.
 • Bảo mật dữ liệu cá nhân của Quý khách.

Sự bảo mật của Dữ liệu Cá nhân của Quý khách là quan trọng đối với LabVN, nhưng hãy nhớ rằng không có phương pháp truyền tải nào qua Internet hoặc phương pháp lưu trữ điện tử là an toàn 100%.

Trong khi LabVN cố gắng sử dụng các phương tiện được chấp nhận về mặt thương mại để bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của Quý khách, LabVN không thể đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối của Dữ liệu đó.

4. Quyền riêng tư của trẻ em

Dịch vụ của LabVN không liên quan đến bất kỳ ai dưới 13 tuổi. LabVN không cố ý thu thập thông tin nhận dạng cá nhân từ bất kỳ ai dưới 13 tuổi.

Nếu Quý khách là cha mẹ hoặc người giám hộ và Quý khách biết rằng con Quý khách đã cung cấp Dữ liệu Cá nhân cho LabVN, vui lòng liên hệ LabVN.

Nếu LabVN biết rằng LabVN đã thu thập Dữ liệu Cá nhân từ bất kỳ ai dưới 13 tuổi mà không có sự xác minh của sự đồng ý của cha mẹ, LabVN sẽ thực hiện các bước để xóa thông tin đó khỏi máy chủ của LabVN.

Nếu LabVN cần dựa trên sự đồng ý làm cơ sở pháp lý để xử lý thông tin của Quý khách và Quốc gia của Quý khách yêu cầu sự đồng ý từ cha mẹ, LabVN có thể yêu cầu sự đồng ý của cha mẹ Quý khách trước khi LabVN thu thập và sử dụng thông tin đó.

5. Liên kết đến các trang web khác

Dịch vụ của LabVN có thể chứa các liên kết đến các trang web khác không do LabVN điều hành.

Nếu Quý khách nhấp vào liên kết của bên thứ ba, Quý khách sẽ được dẫn đến trang web của bên thứ ba đó.

LabVN đặc biệt khuyên Quý khách nên xem lại Chính sách quyền riêng tư của mọi trang web Quý khách truy cập.LabVN không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách quyền riêng tư hoặc thông lệ của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ nào của bên thứ ba.

6. Các thay đổi đối với Chính sách quyền riêng tư này

LabVN có thể cập nhật Chính sách quyền riêng tư của LabVN theo thời gian. LabVN sẽ thông báo cho Quý khách về bất kỳ thay đổi nào bằng cách đăng Chính sách quyền riêng tư mới trên trang này.

LabVN sẽ cho Quý khách biết qua email và / hoặc một thông báo nổi bật trên Dịch vụ của LabVN, trước khi thay đổi có hiệu lực và cập nhật ngày “Cập nhật lần cuối” ở đầu Chính sách quyền riêng tư này.

Quý khách nên xem lại Chính sách quyền riêng tư này định kỳ để biết bất kỳ thay đổi nào. Các thay đổi đối với Chính sách quyền riêng tư này có hiệu lực khi chúng được đăng trên trang này.

7. Liên hệ LabVN

Nếu Quý khách có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách quyền riêng tư này, Quý khách có thể liên hệ với LabVN:

 • Qua email: labvn.net@gmail.com
 • Bằng cách truy cập trang Liên Hệ trên trang web của LabVN tại đây.
 • Theo số điện thoại: 0328336586

Privacy Policy

Last Updated: June 6, 2021

This Privacy Policy describes LabVN’s policies and procedures regarding the collection, use and disclosure of your information when you use the Service, and tells you about your privacy rights. of you and how the law protects you.

LabVN uses your Personal data to provide and improve the Services. By using the Service, you consent to the collection and use of information in accordance with this Privacy Policy.

1. Definitions

For the purposes of this Privacy Policy:

 • Account means a single account created for you to access LabVN Services or portions of LabVN Services.
 • LabVN (referred to as “the Company”, “We”, “LabVN” or “LabVN’s” in this Agreement) is the website labvn.net, located at Vinh Loc Residential Area, Binh Hung Hoa Ward B. , Binh Tan District, Ho Chi Minh City 71914.
 • Cookies are small files placed by a website on your computer, mobile device or any other device, containing detailed information about your browsing history on that website among many purposes. use.
 • Country in question: Vietnam.
 • Device means any device that can access the Service such as a computer, mobile phone or digital tablet.
 • Personal Data is any information relating to an identified or identifiable individual.
 • The Service refers to: Website (or Website).
 • Service Provider means any natural or legal entity that processes data on behalf of the Company. It refers to third party companies or individuals employed by the Company to support the Service, provide
 • The Service, on behalf of the Company, performs services related to the Service or assists the Company in analyzing how the Service is used.
 • Third-party Social Media Service refers to any website or any social networking site through which a User may log in or create an account to use the Service.
 • Usage Data refers to automatically collected data, either generated by the use of the Service or from the Service infrastructure itself (for example, the duration of a page visit).
 • Website (Website) about LabVN, access at: https://labvn.net/
 • You means the individual accessing or using the Service, or the company or other entity acting on behalf of that individual accessing or using the Service, if any.

2. Privacy Statement

This is the Privacy Statement of the website https://labvn.net/ .

This site is operated and maintained by LabVN, which controls the processing of all personal data collected through this website.

Thank you very much for choosing to become a customer of LabVN. LabVN is committed to protecting your personal information and privacy.

LabVN wants to bring customers the best experience possible.

LabVN uses the information you share with LabVN to make LabVN’s services and customer experience better.

This Privacy Statement is intended to help you understand how LabVN may use your personal data, LabVN’s efforts to protect your data, and your options. that you have to control your personal data and protect your privacy.

When you visit LabVN’s website to buy products or use any of LabVN’s services, it can be understood that you are trusting LabVN.

LabVN appreciates and respects the fact that customers provide personal information to LabVN. Therefore, LabVN is committed to strictly implementing the privacy policy of customers’ personal information.

In this privacy notice, LabVN attempts to explain to you the information that LabVN collects, how LabVN uses that information, and what rights you have regarding that information under as clearly as possible.

LabVN hopes that you will take some time to read it carefully because this notice is very important.

If there is any provision in this privacy notice that you do not agree with, you may stop using LabVN’s services immediately (and LabVN sincerely apologizes for any inconvenience caused by LabVN. out to customers)

This Privacy Notice applies to all information collected through LabVN’s service, as well as any related service, sales, marketing or event. Please read the privacy notice carefully. this privacy because it will help you understand what LabVN does with the information that LabVN collects.

This Privacy Statement may be changed from time to time. Customers should regularly review the Privacy Statement for possible changes.

This Privacy Statement was last changed on 06/06/2021.

3. Collection and use of your personal data

3.1. Types of Data Collected

Personal data

While using LabVN’s Services, LabVN may ask you to provide LabVN with certain personally identifiable information that can be used to contact or identify you. Personally identifiable information may include, but is not limited to:

 • Email address
 • Full name
 • Phone number
 • Address (house number, street name, ward/commune, district/city, city/province, country, ZIP code)
 • Usage data

Usage data

Usage Data is automatically collected when using the Service.

Usage Data may include information such as the Internet Protocol address on your device (e.g. IP address), browser type, browser version, LabVN Services pages that you visit. access, the date and time of your visit, the time on those pages, unique device identifiers and other diagnostic data.

When you access the Service with or through a mobile device, LabVN may automatically collect certain information, including, but not limited to, the type of mobile device you use, unique ID on your mobile device, your mobile device’s IP address, Your mobile phone’s operating system, the type of mobile Internet browser you use, your unique device identifier and other diagnostic data.

LabVN may also collect information that your browser sends whenever you visit LabVN’s Services or when you access the Services using or through a mobile device.

Information from Third Party Social Media Services

LabVN allows you to create an account and log in to use the Service through the following Third Party Social Media Services:

 • Google
 • Facebook
 • Twitter

If you decide to register through or grant LabVN access to a third-party Social Media Service, LabVN may collect personal data that has been linked to the social media service’s account. your third-party association, such as your name, your email address, your activity, or your Contact List associated with that account.

You may also have the option to share additional information with LabVN through a Third Party Social Media Service account.

If you choose to provide such information and Personal Data, during registration or otherwise, you are granting LabVN the right to use, share and store such information in a manner consistent with the Policy. this privacy book.

Tracking Technology and Cookies

LabVN uses Cookies and similar tracking technologies to track activity on LabVN’s Services and store certain information.

The tracking technologies used are beacons, tags, and scripts to collect and track information and improve and analyze the LabVN Services. Technologies LabVN uses may include:

 • Cookies or Browser Cookies. A cookie is a small file that is placed on your Device. You can instruct your browser to refuse all Cookies or to indicate when Cookies are being sent. However, if you do not accept Cookies, you may not be able to use certain parts of the LabVN Services. Unless you have adjusted your browser settings so that it will refuse Cookies, LabVN Services may use Cookies.
 • Flash Cookies. Certain features of the LabVN Services may use locally stored objects (or Flash Cookies) to collect and store information about your preferences or your activity on the Service. service of LabVN. Flash cookies are not managed by the same browser settings as those used for browser Cookies. For more information on how you can delete Flash Cookies, please read “Where can I change my settings to disable or delete locally shared objects?” available here.
 • Web icon. Certain parts of LabVN Services and LabVN emails may contain small electronic files known as web beacons (also known as clear gifs, pixel tags, and single pixel gifs) that allow the Company, for example For example, to count users who have visited those pages or opened emails, and for other relevant website statistics (for example, recording the popularity of a certain section and verifying the integrity of system and server).
 • Cookies can be “Persistent” or “Session” Cookies. Persistent Cookies remain on your personal computer or mobile device while you are offline, while Session Cookies are deleted as soon as you close your web browser.

LabVN uses both Session Cookies and Persistent Cookies for the purposes outlined below: Necessary / Essential Cookies

 • Type: Session Cookie
 • Managed by: LabVN
 • Purpose: These Cookies are essential to provide you with the services available through the Website and to enable you to use some of its features. They help authenticate users and prevent fraudulent use of user accounts. Without these Cookies, the services you have requested cannot be provided and LabVN only uses these Cookies to provide you with those services.

Cookie Policy / Cookies Accept Notifications

 • Type: Persistent Cookie
 • Managed by: LabVN
 • Purpose: These Cookies determine whether the user accepts the use of cookies on the Website.

Functional cookies

 • Type: Persistent Cookie
 • Managed by: LabVN
 • Purpose: These Cookies allow LabVN to remember choices you make when you use the Website, such as remembering your login details or language preferences. The purpose of these Cookies is to provide you with a more personal experience and to avoid you having to re-enter your preferences each time you use the Website.

3.2. Use of your personal data

LabVN may use Personal Data for the following purposes:

 • To provide and maintain LabVN Services, including monitoring use of LabVN Services.
 • To manage your Account: to manage your subscription as a user of the Service. The Personal Data you provide may provide you with access to various functions of the Service available to you as a registered user.
 • For contract performance: the development, compliance and commitment of the contract for the sale of products, items or services you have purchased or any other contract with LabVN through the Service.
 • To contact you: To contact you via email, phone call, SMS, or other equivalent forms of electronic communication, such as mobile app push notifications about updates or communications in connection with contracted functions, products or services, including security updates, as necessary or reasonable to perform them.
 • To provide you with news, special offers and general information about other goods, services and events that LabVN offers that are similar to those that you have purchased or requested unless you have choose not to receive such information.
 • To manage your requests: To attend and manage your requests with LabVN.
 • For business transfers: LabVN may use your information to evaluate or conduct a merger, dissolution, restructuring, reorganization, dissolution or sale or transfer of some or all of its assets. assets of LabVN, whether in going concern or as part of a bankruptcy, liquidation, or similar proceeding, where Personal Data held by LabVN about users of LabVN’s Services is among the assets. property is transferred.
 • For other purposes: LabVN may use your information for other purposes, such as analyzing data, identifying usage trends, determining the effectiveness of promotional campaigns and to evaluate pricing and improving your Services, products, services, marketing and experience.

LabVN may share your personal information in the following cases:

 • With Service Providers: LabVN may share your personal information with the Service Providers to monitor and analyze LabVN’s use of the Services, to contact you.
 • For business transfers: LabVN may share or transfer your personal information in connection with, or during negotiations, any merger, sale of Company assets, financing or acquire all or part of LabVN’s business to another company.
 • With Affiliates: LabVN may share your information with LabVN affiliates, in which case LabVN will require those affiliates to comply with this Privacy Policy. Affiliates include LabVN’s parent company and any other subsidiaries, joint venture partners or other companies that LabVN controls or is under common control of LabVN.
 • With business partners: LabVN may share your information with LabVN’s business partners to provide you with certain products, services or promotions.
 • With other users: when you share personal information or interact in public areas with other users, that information may be viewed by all users and may be publicly distributed to other users. outside. If you interact with other users or register through a Third Party Social Media Service, your contacts on the Third Party Social Media Service may see your name, profile , photos and descriptions of your activities. Similarly, other users will be able to view a description of your activity, communicate with you, and view your profile.
 • With your consent: LabVN may disclose your personal information for any other purpose with your consent.

3.3. Retention of your personal data

The Company will only retain your Personal Data for as long as is necessary for the purposes outlined in this Privacy Policy.

LabVN will retain and use your Personal Data to the extent necessary to comply with LabVN’s legal obligations (for example, if LabVN is required to retain your data to comply with applicable laws. practices), resolve disputes, and enforce LabVN’s legal agreements and policies.

The Company will also retain Usage Data for internal analysis purposes. Usage data is generally kept for a shorter period of time, except when this data is used to enhance security or to improve the functionality of the Services, or LabVN is legally obligated to keep it. keep this data for a longer period of time.

3.4. Transfer of your personal data

Your information, including Personal Data, is processed at LabVN’s operating offices and in any other place where the headquarters of the parties involved in the processing are located.

That means this information may be transferred to – and maintained on – computers located outside of your state, province, country, or other governmental jurisdiction where data protection laws are not applicable. may differ from your law.

Your consent to this Privacy Policy, followed by your submission of such information, constitutes your consent to such transfer.

LabVN will take all steps reasonably necessary to ensure that your data is handled securely and in accordance with this Privacy Policy and there will be no transfer of your Personal Data. customer to an organization or a country unless appropriate controls are in place including the security of your Data and other personal information.

3.5. Disclosure of your personal data

Business deals

If the Company is involved in a merger, acquisition or asset sale, your Personal Data may be transferred.

LabVN will provide notice before your Personal Data is transferred and becomes the subject of a different Privacy Policy.

Law enforcement

In certain circumstances, LabVN may be required to disclose your Personal Data if required to do so by law or upon a valid request from a public authority (e.g. a court or agency government agency).

Other legal requirements

The Company may disclose your Personal Data in good faith belief that such action is necessary to:

 • Comply with legal obligations.
 • Defend and defend the rights or property of the Company.
 • Prevent or investigate possible misconduct in connection with the Service.
 • Protect the personal safety of Users of the Service or the public.
 • Protection from liability.
 • Secure your personal data.

The security of your Personal Data is important to LabVN, but remember that no method of transmission over the Internet or method of electronic storage is 100% secure.

While LabVN strives to use commercially acceptable means to protect your Personal Data, LabVN cannot guarantee the absolute security of such Data.

4. Children’s privacy

LabVN’s services are not related to anyone under the age of 13. LabVN does not knowingly collect personally identifiable information from anyone under the age of 13.

If you are a parent or guardian and you know that your child has provided Personal Data to LabVN, please contact LabVN.

If LabVN becomes aware that LabVN has collected Personal Data from anyone under the age of 13 without verification of parental consent, LabVN will take steps to remove such information from LabVN’s servers.

If LabVN needs consent as a legal basis to process your information and your Country requires parental consent, LabVN may ask for your parental consent first. when LabVN collects and uses such information.

5. Links to other websites

LabVN’s Services may contain links to other websites not operated by LabVN.

If you click on a third party link, you will be directed to that third party website.

LabVN strongly recommends that you review the Privacy Policy of every website you visit.LabVN has no control over and is not responsible for the content, privacy policy or practices of any website or any third party services.

6. Changes to this Privacy Policy

LabVN may update LabVN’s Privacy Policy from time to time. LabVN will notify you of any changes by posting a new Privacy Policy on this page.

LabVN will let you know via email and/or a prominent notice on LabVN’s Services, prior to the change becoming effective, and update the “Last Updated” date at the top of this Privacy Policy.

You should periodically review this Privacy Policy for any changes. Changes to this Privacy Policy are effective when they are posted on this page.

7. Contact Us

If you have any questions about this Privacy Policy, you may contact LabVN:

 • By email: labvn.net@gmail.com
 • By visiting the Contact page on LabVN’s website here.
 • By phone number: 0328336586